ДЕРЖАВА ВСЕСВІТУ

TOBINAROD.COM

ЗВЕРНЕННЯ
до народу України та Світової цивілізації

Народ України – брати і сестри! Настав час усвідомити: бути чи не бути Українській Державі та чи  достойні  Ми – потомки, наших Великих предків.​ Ми – громадяни України, розуміючи явища і процеси, які відбуваються у Світі та пов’язані з цим внутрішні і зовнішні виклики, що знищують існування Держав і націй, ознак їх ідентифікації, різноманіття яких, є велик​им вкладом Творця у земному царстві та з великою повагою у взаємовідношеннях між громадянами де людина – людині друг, товариш і брат.

Звертаемося  -  До всього народу України та Світової цивілізації, незалежно від національності, віросповідання, полу і віку.

Заявляємо -  наРод України, як і люди всього Світу втомилися, зневірилися і втратили довіру до всіх органів Влади, політичних організацій, методів і цілям ринкової глобальної економіки та всеохоплюючим діям глибинного керівництва земною цивілізацією, які зруйнували святі поняття добра і справедливості.

Висловлюємо  -  Свiй протест державній ідеології політичного та  соціально-економічного розвалу України та Держав Світу, їх  внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин   у сучасному Світі, впроваджуваним  глибинним урядом у сьогодення земної цивілізації.

Засуджуємо -  Недолугість політичних процесів втягування народу України і Держав Світу у братовбивчу війну, боротьбу за особисті інтереси та збоченість світогляду існування держави України та цивілізації.

Наголошуємо - На солідарній справедливості і відповідальності народу України за його сьогодення і майбутнє у системному вихованні і освіті громадян у любові до Держави у їх неприйнятті негативних ознак людини і поведінки;  повернення у Свідомість наРоду стабільності Духовності та Моралі: доброти, чесності і правдивості, чистоти звичаїв, простоти і скромності життя, справедливості де один за всіх і всі за одного, незворотності відповідальності Закону Права, що є синергією незаперечливої впевненості у завтрашньому дні.

Підтримуємо - Всі громадські організації і кожного громадянина України у їх  неспроможному бажанні будівництва України солідарної справедливості та міжнародні організації де громадянин є  Особистістю.

Пропонуємо - Задіяти синергію зусиль громадян народу України міжнародного товариства  у  організаційно-функціональній структурі стабілізації турботи у збереженні і збільшення Спадщини, прогресуючого конкурентоздатного розвитку України шляхом реалізації Концепції і Програми будівництва Держави з забезпеченням незалежного фінансування інноваційної соціальної і виробничої інфраструктури країни у взаємодії з легітимними інструментами формування влади, яка є ефективним засобом досягнення.

Ідеологія -  Стимули і Мотивація, Місце і Роль громадян та юридичних осіб у будівництві Держави є внутрішньою енергією досягнення Мети шляхом незаперечного Права власності у інфраструктурних проектах та реалізація амбіцій у політичних та державотворчих процесах управління Державою на різних рівнях Влади.

В інтегрованому вимірі Держава характеризується комплексним показником – балансом.

Баланс – спроможність Держави відповідати на внутрішні і зовнішні виклики конкурентного світового середовища.

Соціальна сфера забезпечується – науково-виробничою інфраструктурою країни та організаційно-правовою структурою Системи управління  – Владою.

Справа наРоду – фундаментально змінити, згідно з Концепцією і Програмою будівництва Держави, її місце і роль у  планетарній системі Світоутворення.

Бог і Свята Троїця - допоможуть тобі.

Координатор проекту – Трійця Загальнонаціональної Ради громадянського суспільства України: Громадської організації "ТОБІНАРОД", що є модифікатором та розробником Концепції і Програми будівництва Держави; Фінансової компанії "КОНСОЛІДАЦІЯ", інструменту синергії, що посилює енергію руху до Мети людини і суспільства, їх організацій та Держави; Політичної партії, яка базується на Свідомості – невід’ємної якості Всесвіту, що здатна генерувати енергії, які породжують матерію якості життя.