ДЕРЖАВА ВСЕСВІТУ

TOBINAROD.COM

Держава: організаційна структура і управління 

Держава - само організована система патріотизму котра само розвивається   та збудована на націоналізмі свого етносу і нескінченно існує в просторі і часу Всесвіту.

Система – об’єктивна єдність штучно чи закономірно пов’язаних один з одним елементів  матеріально-виробничої,  соціальної, політичної та духовної діяльності, органів їх  контролю і управління  у взаємодії  явищ і процесів діяльності людини  з навколишнім середовищем і його зворотнім впливом та зовнішніми реакціями на її цілісність.

Мета Держави – існування у просторі і часі людини Щастя.

Держава Унітарна   – система устрою, за якою адміністративно-територіальні одиниці не мають ознак суверенітету і не можуть бути суб’єктами політичних міжнародних відносин.

Державний устрій – поведінкова система явищ і процесів системогенезу цілеспрямованої зміни його стану відповідно вектору руху до Мети

Мета Концепції Програми – створення  ідеології   Держави – порядку реакцій і  взаємодій на внутрішні і зовнішні виклики, як інструменту досягнення Мети людини – Щастя,  що забезпечує пасіонарність та конкурентоздатність етносу  на базі ідентифікації полу, Роду і нації та його нескінченного існування у Всесвіті.

Аксіомою Концепції є відповідність системній властивості гармонійного суспільства – Держави: цілеспрямованості, синергітичності, спадкоємності, укладу, захисту, ефективності – доступності (безкоштовності),  та незворотному покаранню  за дії людини, суспільства і органів управління  за їх невиконання та емерджентність.

Емерджентність – властивість  систем, що обумовлює  появу нових властивостей і якостей, які  не належать елементам, що входять до складу системи.

Філософія – створення організаційної структури і системи управління Державою на всіх її рівнях, яка забезпечує стабільний креативний рух, згідно вектору мети Держави.Використання надбання козацького руху, як державо утворюючої системи народовладдя.Держава не має права створювати бізнес на якості життя громадян: ліках, тарифах, податках та зборах, пенсіях та зарплатах.  ЦЕРКВА

Філософія - єдина  для християнської релігії Православна Церква, як інститут формування Свідомості: моралі, духовності та патріотизму української  нації – Русичів. Церква – підсистема в системі – Держава. Церква (Релігія) – науково-духовна  енергія виховання Моралі і Духовності в системі, яку забезпечує Духовний Лідер є підсистемою в Державі.Духовний Лідер – Особистість, яка розуміє природу енергій фізичного і тонкого тіла Людини та є незаперечним авторитетом Моралі і Духовності наРоду,   направляє процес виховання і освіти на шляху до Мети, виконуючи Місію - Створення  наРоду Адептів - людей, що розуміють та формують Явища і Процеси енергій, які матеріалізують Світоутворення та існування Всесвіту.В Державі можуть бути конфесії інших релігій, що відповідають вимогам формування української нації, як наРоду України.

ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВИ

Філософія економіка – мистецтво процесу досягнення якості життя у взаємовідносинах людей  у суспільстві і їх – з  навколишнім середовищем.

Завдання економіки – створення процесу  сталого  забезпечення рівня якості життя людини Щастя та прогресуючого переходу у креативному розвитку її Свідомості до дій нескінченного існування людства у Всесвіті.

Економіка –   спосіб життя людини, як реакції Свідомості  її психологічного стану на взаємодію з навколишнім середовищем.

Маємо повністю конкретну цільову функцію – створення способу, що відповідає призначенню існування людини у Всесвіті. Як що відійти від філософського тлумачення про смисл Всесвіту і людини, який завжди зводився до абсурду «жити треба, заради життя» та нісенітниці нескінченності шляху «із не звідки і в нікуди», то Призначення людини у Всесвіті – нескінченне   існування у просторі і часі розуму розвитку якості життя.

Існує два напрямки: людина творець (СРСР, який не зміг утримати цей напрямок руху, а в сучасності цю ідеологію реалізують ОАЕ) і людина  споживач (ринкова економіка та її політика демократії керманичів світу).

Виходячи з вищевказаного, головними постулатами ідеології моделі  економіки є:
- Солідарна відповідальність суспільства за систему моделі;
- Структура системи є власність  суспільства;
- Однозначність  правил управління  системи (політика тільки технічних рішень), 

що забезпечує якість життя внутрішнім розподілом благ споживання і конкурентоздатність системи на зовнішньому ринку.  ​Для вирішення  проблеми, з позицій  системології Концепції потрібні: ​-   тільки воля  і бажання  наРоду у  створенні системи досягнення мети, а головним   їх є духовна сила етносу нації;​  -   розуміння    «мегатенденцій»  
траєкторій   розвитку       планетарної  цивілізації та інструментів, включаючи інші країни, в досягненні мети Держави.

Інфраструктур​а

Філософія  – переорієнтація тактичних інфраструктурних питань сьогодення  у стратегію створення  екологічо-економічної креативної моделі сталого рекреаційного розвитку Держави, головним критерієм якого є пріоритет – якість життя громадян.

Напрямок: без відходів, без викидів, без (або скорочення) використання  енергії.​Стратегічна інфраструктура є державною власністю. Це аксіома національної безпеки країни ​Базою розвитку інфраструктури є планова економіка, ринок – індикатор її конкурентоздатності, керований на різному територіальному просторі і планеті Земля в цілому.​Інфраструктура, як план розвитку, створюється як єдина в регіональних територіальних соціально-економічних комплексах (див. розділ адміністративно-територіальний устрій), інтегрованих в єдиний простір Держави та(або) в разі необхідності – в світову планетарну економіку.

Баланс у громадському суспільстві-Державі – це рівновага взаємодії Моралі та Техногенного розвитку. Головним чинником Моралі є виховання і релігія, тому у країні повинна бути єдина церква, яка імплементована у систему державного устрою.

1.Виробнича інфраструктура

Філософія – створення  виробничої інфраструктури з системним еволюційним паралельним переходом від сучасних та інноваційних підприємств, в основі яких знаходяться джерела природних ресурсів, до домінування підприємств, виробляючих наукоємні конкурентоздатні технології у вигляді товарів, робіт та послуг. 

1.1.Транспорт та транспортні магістралі​Філософія – створення системи комунікацій взаємодії різних видів транспорту (залізничного, повітряного, автомобільного, морського, річкового та трубопровідного) у  переміщенні товарів, робіт і послуг при виконанні суспільством потреб життєдіяльності, що виключає негативний вплив на навколишнє середовище і людину, і, як слідство, відмова від використання у транспортних засобах паливних технологій. 

1.2.Енергозберігаючі та енергогенеруючі комплекси​Філософія  – прогресуючий розвиток нетрадиційних відновлювальних джерел енергії  з переорієнтацією   джерел енергії паливних технологій, в технології джерел енергії продуктивності землі  і фізичного вакууму та  стратегічне збереження джерел вуглеводів і виготовленням із них матеріалів і продукції з новими властивостями,  для використання в інших напрямках розвитку  конкурентоздатності територіальної громади.

1.3. Видобуток корисних копалин​Філософія – орієнтоване на створення з наявних копалин готової цільового призначення конкурентоспроможної продукції у об’єктах вищого наукоємного призначення.

1.4.Біо-агропромисловий комплекс​Філософія – створення єдиної керованої системи управління підготовкою та використання земель для отримання сільськогосподарської продукції її переробки та виготовлення кінцевої продукції цільового призначення, задовольняючого якість здоров’я людини.

1.5.Лісове господарство​Філософія – відновлення та перетворення в  інтегровані соціально-територіальні господарські багатофункціональні лісові комплекси флори і фауни, та усунення суперечності між інтересами територіальної громади і відокремленості  приватної власності на землекористування територіально-ландшафтним і повітряним простором біосфери.

1.6.Водне господарство​Філософія – відновлення та перетворення  водних ресурсів під землею і на  поверхні  в глобальну  водну інфраструктурну систему економічної безпеки в моделі:    якість,  наявність,   використання  та екологічність.​Річка – соціально-господарський комплекс реалізує властивості сінергічності і цілеспрямованості, як багатофункціонального комплексу  та передбачає відтворення  водних ресурсів і захисту територій за рахунок наукоємних технологій утримання і використання спроможності річки у  виробництві нових товарів, робіт і послуг в підсистемах: очистка русла – отримання алювію, виготовлення добрив та перевозка вантажів і населення; очистка води – забезпечення нею інфраструктури регіону; отримання енергії – відтворення біоресурсів (риби, птиці, овочів та інше); рекреація навколишнього середовища (ліс, луги і т.п.) – туризм, санаторії, і, як слідство, якість життя.

1.7.Відтворення водних біоресурсів​Філософія – створення умов існування водних ресурсі під землею і на поверхні в оазиси існування різних живих організмів створених природою в тому числі для етичного, морального та економічного задоволення потреб існування людини.

1.8.Виробництво  ​Філософія  – взаємодія та реалізація досягнень наукових шкіл конкурентного  еволюційного розвитку людства  у кооперації зі світовими лідерами у виробництві товарів, робіт та послуг планетарного характеру.  Створення умов розвитку наукоємних еволюційних технологій за рахунок відсутності  оподаткування, митних зборів та інших нормативно-правових навантажень, прийняття рішень інвесторами та територіальною громадою.

2.Соціальна інфраструктура  

Філософія – створення  середовища престижних умов життя, маючих найвищі показники у світі для забезпечення умов розвитку креативного суспільства.

2.1.Виховання і освіта  Філософія виховання – людина нового покоління створюється   до запліднення – в  родині на традиціях, звичаях, мові, культурі та  організаціях пасіонарізму від дошкільних до вищих учбових закладів з акцентом на креативну домінанту досягнення Мети у Всесвіті: космічну свідомість, світовий розум, біоенергетику та інформаційного поля людини.​Філософія  освіти – створення креативного високоморального суспільства – світового ідеалу конкурентоздатного для відповіді вимогам планетарної системи та управління світом.  ​Мета виховання – формування цінностей людини Адепта у Всесвіті.

2.2.Охорона здоров’я​Філософія  – створення умов взаємодії людини з навколишнім середовищем і енергією(продукти харчування) відтворення внутрішніх сил та виховання управління   духовно-фізичними явищами і процесами людини, які забезпечують її довголіття.

2.3.Культурна спадщина Філософія – збереження, відновлення та розвиток системи успадкованих Державою від попередніх поколінь об’єктів духовної та матеріальної діяльності, як інструменту виховання української нації та її ролі і місця у всесвіті. 

2.4.Житлово-комунальний комплекс Філософія – створення екологічно-рекреаційного  середовища існування людини і громади  в системі ергономічного отримання матеріально-духовних благ замкнутого, відновлювального  життєзабезпечення міст, селищ,  будівель і споруд та комунікації людей, товарів, робіт і послуг. 

2.5.Рекреаційна система оздоровлення, туризму і спорту​Філософія –створення адміністративно-територіальних закладів різної форми власності на базі використання  природно-кліматичних та економічних особливостей інноваційної соціально-виробничої інфраструктури, як функції якості життя громадян:  досягнення довголіття, розвитку міжнародного туризму та фізкультури і спорту.

2.6.Культивація територій   Філософія – повернення до умов природної біосфери земель спаплюжених діяльністю людини та (або) створення на їх території спеціальних зон рекреації, чи використання їх ефективного економічного використання. 

Люди – Поважного віку(пенсіонери)

Філософія – створення умов активного довголіття, як слідство ефекту функціонування системи - Держава. Мета досягається незаперечливою забезпеченістю якості життя, включаючи безкоштовну доступність до засобів підтримання здоров’я і відпочинку та медичних послуг.

Внутрішня політика

Філософія – базовим,  інтегруючим рухом внутрішньої політики є людина – якість життя наРоду України. Для зовнішньої політики – конкурентоздатність  Держави на планетарному рівні.​ Мета досягається верховенством Права систем Держави над Міжнародним Правом управління світом, де країни не мають ніякого значення.​Ціль досягається забезпеченням у внутрішньому середовищі суспільства явищ і процесів функціонування системи відповідно Меті Держави​Ми живимо, щоб творити – це Богом даний Дар нашому наРоду, а не жити, щоб терпіти недолугість та зрадництво Влади.  Ніщо не забуте – ніхто… незабутий.​У внутрішній політиці – дозволено все, але цьому є висока ціна, яку треба заплати за заподіяне. Ціна цьому – є неминуча і незворотна у досягненні Мети.Не можливо боротися за Право Закону, порушуючи Закону Право і в цьому взаємна жорстока, безмежна та зворотна відповідальність    людей – наРоду і Держави за їх сьогодення та майбутнє.  ​Політичні партії зникають, а їх дії заміщуються активністю громадян –  у ефективності пасіонарності системи, як територіальних громад.​Жорсткий прагматизм – ефективності функціонування системи держави у міжнародних відносинах. Внутрішня політка є дзеркальним відображенням зовнішньоі і навпаки – це єдине ціле системи.